Wifinetwerk aangepast

Aanpassingen aan het WiFinetwerk

Instellen omvormer bij verandering WiFinetwerk
Als het wachtwoord van uw WiFinetwerk wijzigt, dan ziet u de productiegegevens van uw zonnesysteem niet meer in uw monitoringsportal. Geen man overboord: uw...
Wo, 4 Mrt, 2020 at 12:21 PM