Valt de WiFiverbinding tussen uw omvormer en router vaak weg? Grote kans dat dit komt door een verstoring die wordt veroorzaakt door obstakels tussen de router en omvormer. 

Omdat de omvormer de hele dag door gegevens verzendt, is er een krachtig en stabiel WiFisignaal nodig vanuit de router. 

 

Om het WiFisignaal te versterken hebben wij een aantal tips voor u:

1. Plaats een WiFiversterker wanneer er meer dan 1 verdieping tussen de router en omvormer zit of de afstand tussen beide meer dan 5 meter is. 

 

2. Controleer met deze WiFi-analysetool of er andere WiFisignalen van uw buren uw huis binnendringen. Zenden deze signalen uit op hetzelfde kanaal als die van u, dan adviseren wij om uw kanaal aan te passen naar kanaal 1, 6 of 11. Neem contact op met uw internetprovider wanneer u hierbij hulp nodig heeft.

 

3. Veel WiFi-informatie is te vinden op de website van uw internetprovider. Bijvoorbeeld bij XS4ALL: https://www.xs4all.nl/wifiservice/